Polski|English

landbrand to firma, której historia zaczęła się w 2007 roku i dzieje się do dzisiaj. Działamy prężnie i realizujemy projekty w całej Polsce. Poniżej znajdziesz opis wybranych realizacji.


ANALIZA BAZY PLAŻOWO-SPORTOWEJ SZCZECINA

Niezwykły projekt, jakim była analiza plaż i kąpielisk na obszarze Międzyodrza został zrealizowany na zamówienie Samorządu Miasta Szczecina. Baza plażowo-sportowa została przez nas dogłębnie przeanalizowana pod względem istniejącego i powstającego potencjału. Przeanalizowaliśmy również plażę Mieleńską i Wyspę Wielka Kępa, a także pokazaliśmy wiele inspirujących przykładów zagospodarowania tego pięknego miejsca. Zaproponowaliśmy miastu rozwój w kierunku Autonomicznej Wyspy Ekologicznej.

PROMOCJA TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW SIECIOWYCH MAZOWSZA

W 2017 roku zrealizowaliśmy z MROT trzy wspólne działania mające na celu wspólną promocję turystycznych produktów sieciowych. Przygotowaliśmy katalog, pracowaliśmy na warsztatach oraz opracowaliśmy karty turystyczne dla 5 produktów sieciowych.

NOWE NARZĘDZIE PROMOCJI DLA SZLAKU RYBACKIEGO PÓŁNOCNYCH KASZUB

Działając na zlecenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadziliśmy działania mające na celu utworzenie kart turystycznych promujących atrakcje obszaru.

MLECZNE KONKURSY I MLECZNE PIKNIKOWE ŚNIADANIA

W 2017 roku współpracowaliśmy z Polską Izbą Mleka. W minionym roku przeprowadziliśmy trzy konkursy dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski.

SPOTKANIE BLOGERÓW I PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW Z LOKALNYMI PRODUCENTAMI Z PODLASIA

Pod koniec 2017 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zrealizowaliśmy wycieczkę studyjną dla przedstawicieli mediów i blogerów kulinarnych.

SMAKI GDAŃSKA - CERTYFIKACJA, PRZEWODNIK I STUDY TOUR

W 2017 roku również współpracowaliśmy z Urzędem Miasta w Gdańsku przy projekcie SMAKI GDAŃSKA.

STRATEGIA MARKI I PROMOCJI GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE CZ. I BADAWCZO - ANALITYCZNA

Działając na zlecenie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim mieliśmy przyjemność opracować część badawczo - analityczną Strategii marki i promocji Gminy Krosno Odrzańskie.

ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2013-2015

Działając na zamówienie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przeprowadziliśmy ?Analizę ruchu turystycznego w województwie mazowieckim w latach 2013-2015?. Raport powstał w oparciu o trzy rodzaje badań: pierwotne (N=305, metoda CAWI i CATI), wtórne (metoda desk research) i jakościowe (Focus Group Interview).

BADANIE WIZERUNKU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ JAKO DESTYNACJI TURYSTYCZNEJ

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zrealizowaliśmy obszerne badanie wizerunku miasta wśród 3 grup: turystów, mieszkańców subregionu i ogółu Polaków (N=1407). Przeprowadziliśmy także analizę konkurencyjności oferty miasta w porównaniu z miastami o zbliżonej wielkości i lokalizacji. Opracowany raport z badania jest źródłem cennych rekomendacji dotyczących możliwych i koniecznych dróg rozwoju Bielska-Białej.

KOMERCJALIZACJA 8 SIECIOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH MAZOWSZA

Wspólnie z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną (MROT) pracowaliśmy nad komercjalizacją ośmiu najbardziej zaawansowanych produktów sieciowych regionu. Podczas serii warsztatów pracowaliśmy z przedstawicielami każdego z produktów. W efekcie powstało 39 atrakcyjnych kart turystycznych wydrukowanych w poręcznym formacie, które będą prezentowane w 64 punktach regionu na zaprojektowanych przez nas stojakach.

SMAKI GDAŃSKA - PRZEWODNIK KULINARNY I STRONA INTERNETOWA

Na zlecenie Urzędu Miasta Gdańsk wykonaliśmy kompleksowe zlecenie opracowania dwujęzycznego przewodnika kulinarnego i strony internetowej, poświęconej tradycyjnym lokalnym smakom i najlepszym gdańskim restauracjom. Smaki Gdańska to projekt, który ma ułatwić mieszkańcom i turystom odkrycie starannie wybranych dań, produktów i miejsc, które współcześnie tworzą tożsamość kulinarną Gdańska.

STRATEGIA PROMOCJI TERENÓW INWESTYCYJNYCH I POKOPALNIANYCH GMINY BRUDZEW

Strategia Promocji Terenów Inwestycyjnych i Pokopalnianych Gminy Brudzew składa się z części diagnostycznej, strategicznej oraz systemu identyfikacji wizualnej. Przed przystąpieniem do prac koncepcyjnych przeprowadzono szereg wizyt studyjnych, spotkań z lokalnym włodarzami, przedsiębiorcami i liderami opinii. Wzięli oni udział w badaniu ankietowym oraz wywiadach pogłębionych, dotyczących stanu i perspektyw rozwoju Gminy Brudzew.

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - KONCEPCJA OZNAKOWANIA

Województwo Pomorskie jako pierwszy region w Polsce, podjęło się stworzenia kompleksowego systemu promocyjno-informacyjnego dla kajakarzy, obejmującego łącznie 1500 km na 38 ciekach szlakach wodnych! Dzięki realizacji przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe", takie rzeki jak m.in. Brda, Wda, Wierzyca, Słupia, Nogat czy Motława będą stanowiły dla kajakarzy prawdziwy raj.

FILM PROMOCYJNY ? WAKACJE W DORZECZU SŁUPI

W jednej z najaktywniejszych LGD w Polsce, w Partnerstwie Dorzecze Słupi, zastanawiano się jak najlepiej zaprezentować swoją działalność, czyli niemal 400 projektów zrealizowanych w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju. Wybór padł na film. Ukazuje on w nowoczesny, lekki i przyjemny sposób przykłady 19 projektów, które zostały zrealizowane przez Beneficjentów Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach Programu LEADER (PROW 2007 - 2013).

PAKIETY TURYSTYCZNE LGR POJEZIERZE BYTOWSKIE

Działając na zamówienie Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie przygotowaliśmy zestaw ofert pobytowych i pakietów turystycznych, które zostały wydrukowane na kartach promocyjnych w kieszonkowym formacie i są prezentowane na obszarze LGR na efektownych stojakach.

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI TRANSGRANICZNEGO POLESIA

Na zlecenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej mieliśmy przyjemność opracować audyt turystyczny, strategię rozwoju i promocji, księgę znaku oraz ekspertyzę dotyczącą prawnych uwarunkowań uprawiania turystyki na styku Polski, Białorusi i Ukrainy. Tam właśnie mieści się kraina geograficzna o niewyczerpanym potencjale turystycznym ? Polesie.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI LOKALNEJ LGD PARTNERSTWO DOBRA WIDAWA

Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dobra Widawa z Oleśnicy przygotowaliśmy System Identyfikacji Wizualnej "Dobra Marka". Opracowany znak ma służyć miejscowym twórcom rękodzieła, artystom i wytwórcom produktów spożywczych do promocji obszaru LGD i budowania wspólnej marki, reprezentującej wysoką jakość. Logo "Dobrej Marki" w warstwie symbolicznej odwołuje się do rustykalnego klimatu obszaru objętego działalnością Partnerstwa Dobra Widawa.

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DO ROKU 2020

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego opracowaliśmy Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2020. Dokument składa się z dwóch części: 1. diagnostycznej, w której zawarto analizę oferty regionu oraz jego pozycji konkurencyjnej, 2. strategicznej, która skupia się na obszarach priorytetowych oraz celach i działaniach do realizacji w pracach nad rozwojem gospodarki turystycznej w regionie do 2020 roku.

POMORSKIE CULINARY PRESTIGE

Pomorskie jest regionem wyjątkowym, posiadającym najwyższej jakości propozycje spędzania czasu wolnego, promowaną pod marką POMORSKIE PRESTIGE. To propozycja dla turystów poszukujących i wymagających. Projekt obejmuje między innymi takie obszary jak: golf & yachting, amber & design, spa & wellness, shopping & lifestyle, jednak punkt wyjściowy stanowią kulinaria ? Gdańsk-Pomorskie Culinary Prestige.

KOLEJ NA WIELKOPOLSKIE SMAKI

Program telewizyjny, w którym pochodzący z Madrytu kucharz i fotograf Julian Redondo-Bueno odkrywa uroki i smaki Wielkopolski, podróżując Kolejami Wielkopolskimi i rowerem. Zrealizowaliśmy też stronę internetową i prowadzimy fanpage na Facebooku.

?W poszukiwaniu muzealnej przestrzeni na Szlaku Doliny Środkowej Odry?

W ramach projektu przeprowadzono audyt placówek muzealnych zlokalizowanych w Dolinie Środkowej Odry. Realizacja projektu zbiegła się w czasie z budową nowego Muzeum w Nowej Soli.

EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Celem projektu było określenie stopnia wdrożenia oraz ocena aktualności Strategii Rozwoju Turystyki. Sprawdzano również jej zbieżność z nową Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opracowanie wykonano na zlecenie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PROGRAM ROZWOJU LUBUSKIEJ TURYSTYKI DO 2020 ROKU

Ten strategiczny dla lubuskiej turystyki dokument, opracowany został przez konsultantów landbrand na zlecenie Wydziału Turystyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Program powstał przy dużym zaangażowaniu regionalnej branży turystycznej, z którą na bieżąco konsultowano proponowane zapisy.

"ŚLADEM PROJEKTÓW UNIJNYCH" - PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO ŚLĄSKU

Przewodnik turystyczny ?Śladem projektów unijnych" to doskonała propozycja dla osób chcących na nowo odkryć Śląsk, który w ostatnich latach zmienił się dzięki pomocy funduszy unijnych. Za ich sprawą powstały nowe miejsca rekreacyjne i liczne obiekty sportowe, wyremontowano niszczejące obiekty architektury przemysłowej i sakralnej oraz wsparto wiele inicjatyw kulturalnych.

PAKIETY TURYSTYCZNE OBSZARU SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ

Na zlecenie Słowińskiej Grupy Rybackiej konsultanci landbrand opracowali zestaw pakietów pobytowych na obszarze Pomorza Środkowego, których motywem przewodnim jest rybołówstwo, kultura rybacka i marynistyka.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI

Wielka Pętla Wielkopolski to śródlądowy szlak żeglugowy o długości blisko 700 km, łączący drogi wodne Polski z rozległą siecią dróg wodnych Europy Zachodniej i Wschodniej. Na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej opracowano kompleksowy System Identyfikacji Wizualnej dla nowego produktu turystycznego.

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025

Stolica Lubelszczyzny doczekała się pierwszej w historii Strategii Rozwoju Turystyki. Konsultanci landbrand opracowali dokument wskazujący sposób rozwoju funkcji turystycznej miasta Lublina do roku 2025.

SZLAK DRZEW POMNIKOWYCH W MIĘDZYZDROJACH

Regalinda, Bolko, Storrada, Karczmarz? to nazwy okazów tworzących Szlak drzew pomnikowych w Międzyzdrojach, który powstał dzięki staraniom Urzędu Miasta w Międzyzdrojach i realizacji firmy landbrand.

PODRÓŻE Z PANEM TADEUSZEM - SZLAK TURYSTYCZNY DOBRZE OZNAKOWANY

W ramach wdrożenia markowego produktu turystycznego Podróże z Panem Tadeuszem zaprojektowane zostały unikatowe tablice informacyjne. Tablice w swoim kształcie wyglądają jak otwarte księgi.

SZLAK TURYSTYCZNY "LEGENDA MORSKA GDYNI"

Pełnomorski port, basen jachtowy oraz statki, okręty, budynki, pomniki i przede wszystkim ludzie to ślady, które wyznaczają szlak Legendy Morskiej Gdyni. System Identyfikacji Wizualnej i strona internetowa to narzędzia, który opracowaliśmy, aby szlak wypromować.

PRZEWODNIK KULINARNY DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY

Lubuski gulasz z karpia, ragout z łososia i sandacza w cieście francuskim czy gołąbki winne to wybrane przepisy regionalne, które można znaleźć w przewodniku. Wydawnictwo pomaga dotrzeć do miejsc ukrytych pośród nadodrzańskiej przyrody, gdzie niezwykli ludzie tworzą te smakowite dania.

STRATEGIA PROMOCJI I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ GMINY PUŁAWY

Powstała strategia jest praktycznym narzędziem, które pomoże zaistnieć Gminie Puławy w świadomości odbiorców. Powstała marka "GMINA PUŁAWY - OWOCNIE NAD WISŁĄ" oraz jakościowy system identyfikacji wizualnej były zwieńczeniem kilkumiesięcznych prac zespołu landbrand.

STRATEGIA BUDOWY MARKI I PROMOCJI GMINY CZERWONAK

Dokument strategiczny wykonany przez konsultantów landbrand na zlecenie podpoznańskiej Gminy Czerwonak, konstytuujący nową markę "Czerwonak. Zobacz więcej".

KULINARNY POZNAN

Kulinarny Poznań to projekt, którego pomysłodawcą i organizatorem jest landbrand, mający na celu stworzenie poznańskiego szlaku kulinarnego oraz platformy promocji i współpracy poznańskich restauracji i kawiarni.

NOC RESTAURACJI 2012

25 maja 2012 roku odbyła się I edycja Nocy Restauracji, której byliśmy pomysłodawcą i organizatorem. W wydarzeniu wzięło udział 40 restauracji z Białegostoku, Poznania i Gdyni.

Przewodnik turystyczno-kulturalny po powiecie bielskim

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej stworzyliśmy przewodnik, który w nowoczesny sposób oprowadza turystę po największych atrakcjach powiatu bielskiego.

Katalog kwater agroturystycznych dla Stowarzyszenia "Słowiniec" ze Smołdzina

Katalog prezentuje ofertę kwaterodawców z Gminy Smołdzino zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwoju Turystyki Wiejskiej "Słowiniec". W oparciu o niego powstała także kieszonkowa mapka.

Folder promocyjny dla Gminy Międzychód

Stworzony folder promocyjny w atrakcyjny sposób zachęca do odwiedzenia Gminy i Miasta Międzychód i poznania jej walorów ? przyrodniczych, kulturowych i wypoczynkowych.

Badania wizerunku ? raport otwarcia marki Gminy Czerwonak

Raport otwarcia w syntetyczny sposób określa wizerunek podpoznańskiej Gminy Czerwonak zarówno wśród jej mieszkańców jak i poznaniaków.

Mazowsze na Filmowo ? Diagnoza potencjału filmowego woj. mazowieckiego

Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jest pierwszym w Polsce produktem turystyki filmowej budowanym na skalę całego regionu.

Kreacja wystawy lobbingowej Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E 70

Śródlądowy transport wodny to najbardziej ekologiczna i ekonomiczna gałąź transportu. Jest ona bezkonkurencyjna zarówno w porównaniu z transportem drogowym jak i kolejowym. To trudne do wyobrażenia ale ważąca ponad 1000 ton barka zużywa 7 razy mniej paliwa niż samochód ciężarowy.

Badania rynku turystycznego w Małopolsce

Badania pierwotne i wtórne kondycji biur podróży, przewodników i branży turystycznej na obszarze Małopolski w latach 2006-2011.

Międzynarodowa Droga Wodna MDW E70

Strategia promocji markowego produktu turystycznego i transportowego, przewodnik dla wodniaków, mapa

Mapa turystyczna i film promocyjny dla Gminy Smołdzino

Wdrożenie zapisów strategii promocji i rozwoju turystki Gminy Smołdzino.

Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej

Strategia promocji markowego produktu turystycznego, przewodnik dla wodniaków, mapa

Strategia rozwoju turystyki i promocji Gminy Smołdzino

Bałtyk dla wtajemniczonych - to destylat atrakcyjności Gminy Smołdzino i idea kreatywna zaproponowana przez landbrand.

Kolej na luzie

Opracowanie logo i systemu identyfikacji produktu turystycznego.

Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni

Hubert Gonera liderem panelu turystycznego w dniu 14 października 2011 roku. Miejsce Prom STENA LINE.

Program rozwoju markowych produktów turystycznych Wielkopolski Gościnnej

Kolej na Luzie..Podróże z Panem Tadeuszem...Konno i w powozie...to tylko niektóre z nowych markowych produktów turystycznych wykreowanych przez landbrand

Koncepcja i oznakowanie szlaków turystycznych w gminach Nowe Miasto nad Wartą i Żerków

Na zlecenie Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego z Żerkowa opracowaliśmy koncepcję szlaków turystycznych oraz wykonaliśmy ich oznakowanie w przestrzeni.

System identyfikacji produktu Podróże z Panem Tadeuszem

System identyfikacji wizualnej produktu turystycznego Podróże z Panem Tadeuszem powstał na zlecenie Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna.

System identyfikacji wizualnej Radzyńskiej Krainy Serdeczności

System identyfikacji wizualnej powstał na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim w ramach realizacji prac nad dokumentem strategicznym "Strategia rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010 -2020".

Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim opracowaliśmy dokument strategiczny dotyczący rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych obszaru powiatu i miasta.

Cztery szlaki Białegostoku wielu kultur

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przeprowadzamy wdrożenie produktu turystycznego Białystok Wielu Kultur, w tym 4 miejskich szlaków turystycznych.

Białostocki szlak kulinarny

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku wdrożyliśmy kulinarny produkt turystyczny - Białostocki szlak kulinarny. Jest to drugi, po gdyńskim, kulinarny szlak miejski.

System identyfikacji wizualnej dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

W ramach projektu realizowanego na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej nasz zespół opracował koncepcję logo oraz jego aplikacji.

Wydawnictwo promocyjne Powiatu bielskiego

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej opracowaliśmy projekt wydawnictwa promującego nowe produkty turystyczne Powiatu bielskiego.

POZNAŃ WSZYSTKO GRA!

Na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej opracowaliśmy dokumentację projektową w ramach konkursu z działania 6.1 schemat II Promocja turystyki, Priorytetu VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wszystkie szlaki prowadzą do Białowieży

Na zlecenie Urzędu Gminy Białowieża opracowaliśmy dokument pn. Strategia rozwoju turystyki obszarów położonych w południowej części województwa podlaskiego - w oparciu o markę Białowieży ? Wszystkie szlaki prowadzą do Białowieży wraz z systemem identyfikacji wizualnej.

Dwór Dziewięcierz - na granicy polsko-ukraińskiej.

Program rozwoju produktu turystycznego pensjonatu Dwór Dziewięcierz na granicy polsko-ukraińskiej.

Cykl konferencji promujących produkt markowy Katowice MICE Energia spotkań

Na zlecenie Urzędu Miasta Katowice landbrand zorganizował trzy konferencje promujace miasto Katowice oraz Aglomerację jako miejsce spotkań biznesowych.

System Identyfikacji Wizualnej Krainy Kanału Elbląskiego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zespół landbrand opracował logo oraz system identyfikacji wizualnej Krainy Kanału Elbląskiego.

Nowe produkty turystyczne Białegostoku

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku zespół lanbrand zrealizował projekt "Opracowanie teoretyczne trzech produktów turystycznych: Białystok Esperancki, Białystok Egzotyczny (Wielu Kultur), Białystok Kulinarny oraz realizacja jednego z nich". 

Ścianka promocyjna dla PLOT

Na zlecenie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej razem ze studiem projektowym todesign przygotowaliśmy projekt ścianki promocyjnej pop.

Dokumentacja projektowa dla Powiatu Radzyńskiego

Na zlecenenie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim opracowaliśmy dokumentację dla projektu Program rozwoju i promocji turystyki Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010-2020 - opracowanie markowych produktów turystycznych i kulturowych obszaru w ramach RPO woj. Lubelskiego na lata 2007-2013, Dz. 7.2. Promocja kultury i turystyki.

Wniosek aplikacyjny dla Powiatu Bytowskiego

Na zlecenenie Starostwa Powiatowego w Bytowie, zespół landbrand opracował studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny wraz z pozostałymi załącznikami w ramach konkursu RPO Woj Pomorskiego 2007-2013 , Dz. 6.2. Promocja i informacja turystyczna.

Badania wizerunkowe Branding Polska dla Słupska

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słupsku landbrand - PART opracowało Raport Otwarcia Marki Słupska.  Dokument powstał na podstawie badań wizerunkowych zrealizowanych przez agencję badawczą Synovate wg autorskiej metodologii PART- Synovate City Brand Track.

Strategia rozwoju turystyki miasta Słupska

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słupsku landbrand sc w konsorcjum z PART SA wykonało Strategię rozwoju turystyki dla miasta Słupska.

Strategia promocji gminy Sulejów

Konsultanci landbrand na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, opracowali Startegię promocji dla miasta i gminy Sulejów. Realizacja dokumentu strategicznego była punktem wyjścia do opracowania projektów folderów promocyjnych gminy.

Foldery promocyjne dla gminy Sulejów

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, landbrand opracował projekty folderów promocyjnych. Foldery będą służyły promocji walorów kulturowych, rekreacyjnych, edukacyjnych  oraz oferty inwestycyjnej gminy.   

Koncepcja i studium wykonalności dla Powiatu Bielskiego

W ramach Działania 3.4 Promocja turystyki Priorytetu III Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 opracowaliśmy koncepcję oraz studium wykonalności dla projektu "Program rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego".

Branding Polska

Aktywnie wspieramy projekt Branding Polska, realizowany wspólnie z PART SA, przy współpracy agencji badawczej Synovate. Przedmiotem projektu są kompleksowe opracownia strategii marek regionów i miast w oparciu o badania wizerunkowe.

Program rozowoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020

Jesteśmy współautorami "Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2013", w którym oprócz diagnozy turystycznej i części strategicznej, przedstawiono wyniki badań wizerunkowych województwa łódzkiego. Współtworzyliśmy także skrót do Programu, zawierającego esensję zapisów dokumentu głównego.

Startegia Rozwoju Produktu Turystycznego Szlak Solny

Współtworzyliśmy "Startegię Rozwoju Produktu Turystycznego Szlak Solny w woj. zachodniopomorskim", na którą złożyła się koncepcja funkcjonowania szlaku, założenia do budowy produktów turystycznych, a także koncepcja promocji oraz komunikacji marketingowej. Dopełnieniem była propozycja systemu identyfikacji wizualnej.

Koncepcja rozwoju czterech szlaków turystyki kulturowej w woj. pomorskim,

Współtworzyliśmy "Koncepcję rozwoju czterech szlaków turystyki kulturowej w woj. pomorskim", w ramach którego powstały założenia do szlaków: bursztynowego, zamków gotyckich, latarń morskich i zabytków hydrotechniki. W wyniku prac powstały m.in. koncepcje marketingu atrakcji, usług, infrastruktury i wydarzeń szlaków oraz przykładowe pakiety turystyczne.

Program rozwoju turystyki dla Ciechanowca i okolic

Konsultanci landbrand opracowali "Program rozwoju turystyki dla Ciechanowca i okolic" , w województwie podlaskim. Projekt obejmował część diagnostyczną oraz koncepcyjno-strategiczną gminy, a także zaprojektowanie  cyfrowej mapy zagospodarowania turystycznego, w skali 1:50 000.

| aktualności