Polski|English

WYDAWNICTWA TURYSTYCZNE I PROMOCYJNE

Wyróżniający się folder czy przewodnik, który inspiruje do podróży i stanowi jej najlepszego kompana to cel który osiągnąć pragnie każdy wydawca. My wiemy jak osiągnąć te założenia.

Nasze kreacje graficzne wyróżniają. Bo dokładnie analizujemy tożsamość obszaru, dla którego pracujemy oraz oczekiwania odbiorców. Bo formaty, układ graficzny, sposób oprawy, charakter narracji, a nawet stosowane czcionki zawsze dobieramy indywidualnie.

Tworzymy wydawnictwa promocyjne, przewodniki turystyczne, wodniackie, kulturowe, kulinarne bo na tym się znamy i to nas fascynuje. Naszą fascynacja dzielimy się z odbiorcami i to pomaga osiągać sukcesy. Nagrodzono nas między innymi Różą Regionów w 2011 roku.


wróć