Polski|English

SZLAKI TURYSTYCZNE

My nie malujemy znaków na drzewach, które oznaczają szlak turystyczny. Wykonujemy za to projekty wyróżniających tablic, które eksponują najbardziej interesujące turystów treści oraz wskazujemy jak rozwinąć ten przekaz w ramach rzeczywistości rozszerzonej posługując się najnowszymi możliwościami internetowymi.

Wdrożenie w przestrzeni publicznej szlaków turystycznych to najlepszy sposób połączenia w jeden produkt zróżnicowanych atrakcji turystycznych obszaru spiętych klamrą wyjątkowych wydarzeń, osób, historii czy tematów.

Sieciowanie atrakcji wokół danego tematu to doskonały sposób na wyjście ku potrzebom poznawczym turysty. Zwalniamy go wówczas z samodzielnego wyszukiwania atrakcji i pozwalamy dotrzeć do tych już wyselekcjonowanych. Satysfakcja gwarantowana po obu stronach. Miasto czy gmina ukierunkowuje na najciekawsze i najlepiej utrzymane obiekty i atrakcje, przez co buduje swój pozytywny wizerunek, a turysta czuje, że szanuje się jego czas wolny.

Nasza firma gwarantuje opracowanie zarówno koncepcji, jak i wdrożenie szlaków turystycznych w przestrzeni i w rzeczywistości rozszerzonej.

Dopiero bowiem, kiedy efekty prac koncepcyjnych wychodzą w przestrzeń fizyczną i rozszerzoną zaczynają pracować dla lokalnej gospodarki turystycznej.


wróć