Polski|English

01.07.2010
Zakończone prace nad strategią dla Gminy Białowieża

landbrand sc zakończył prace nad "Strategią rozwoju turystyki obszarów położonych w południowej części województwa podlaskiego- w oparciu o markę Białowieży- Wszystkie szlaki prowadzą do Białowieży". W ramach realizacji landbrand wraz z firmą badawczą PBS DGA przeprowadził badania wizerunkowe, jakościowe i ilościowe oraz na ich postawie opracował dokument startegiczny. Powstała także kreacja dotycząca identyfikacji przestrzennej obszaru.

wróć