Polski|English

04.01.2018
Zakończenie prac nad Strategią marki i promocji Gminy Krosno Odrzańskie

Zakończyliśmy pracę nad Strategią marki i promocji gminy Krosno Odrzańskie.

Dokument powstał przy wykorzystaniu metody partycypacyjno - eksperckiej. W trakcie prac nad jego opracowaniem przeprowadzono wizję lokalną na terenie gminy Krosno Odrzańskie, podczas której zapoznano się z ofertą gminy dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Odbyły się również dwa spotkania warsztatowo - badawczem, na których uczestnicy wskazali m.in. silne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia rysujące się przed Krosnem Odrzańskim.Nasi konsultanci przeprowadzili audyt stanu aktualnego komunikacji marketingowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także zbadali wizerunek miasta i gminy w mediach krajowych i regionalnych. Dzięki sugestiom uczestników spotkań warsztatowo - badawczych możliwe było wykonanie analizy SWOT Krosna Odrzańskiego.

Dokument ma charakter analityczny, ale swoim zakresem obejmuje także szereg wskazań i rekomendacji, które mają na celu ułatwienie programowania rozwoju marki i funkcji turystycznej Krosna Odrzańskiego

wróć