Polski|English

04.02.2013
Warsztaty dla branży turystycznej w Lublinie

15 luty to data drugiego spotkania warsztatowego z branżą turystyczną, które konsultanci landbrand przeprowadzą w ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki Miasta Lublin. W programie zaplanowaliśmy między innymi relację z przeprowadzonego już audytu produktu turystycznego Lublina, a także prezentację wyników badania ankietowego. Kluczowym punktem agendy będzie dyskusja nad propozycjami nowych markowych produktów turystycznych miasta. Spotkanie ma na celu zaangażowanie przedstawicieli lokalnej gospodarki turystycznej do prac nad kreacją turystycznej przyszłości Lublina, która zostanie zapisana na łamach tej długoterminowej Strategii.

 

Do efektów prac nad dokumentem będą należały m.in. cele strategiczne i operacyjne, których realizacja pozwoli urzeczywistnić założoną wizję rozwoju turystyki w mieście. Opracowanie zostanie także koszyk markowych produktów turystycznych, zawierający produkty wiodące i uzupełniające miejsca oraz produkty sieciowe. Całość zostanie dopięta przez wskazania do wdrożenia i monitoringu dokumentu, w których wskażemy praktyczne narzędzia realizacji zapisów SRT.

wróć