Polski|English

03.08.2009
System identyfikacji wizualnej Krainy Kanału Elbląskiego

Z końcem lipca 2009r. zakończone zostały prace nad kreacją Systemu Idnetyfikacji Wizualnej dla Krainy Kanału Elbląskiego, realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Aktualnie trwają prace nad zatrzeżeniem logotypu w Urzędzie Patentowym RP.

wróć