Polski|English

18.07.2013
Spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki

Od niedawna konsultanci landbrand pracują nad kolejnym dokumentem planistycznym z zakresu rozwoju gospodarki turystycznej, tym razem dla województwa lubuskiego. Powstający Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku będzie określał cele rozwoju regionu m.in. w zakresie takich elementów jak:

- informacja turystyczna,

- promocja turystyczna,

- produkty turystyczne,

- wiodące formy turystyki.

 

Już 22 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie konsultacyjne powstającego dokumentu, w którym wezmą udział przedstawiciele branży turystycznej z całego regionu oraz reprezentanci lubuskich gmin, miast i powiatów. Na spotkaniu przeprowadzony zostanie szereg ćwiczeń warsztatowych, które pomogą najtrafniej wskazać kierunki rozwoju turystyki w województwie.

 

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku będzie narzędziem realizującym założenia obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, która to wskazuje na turystykę, jako jedną z kluczowych gałęzi polityki rozwoju regionu.

wróć