Polski|English

04.01.2017
Ruch turystyczny na Mazowszu dobrze zbadany

Po przeprowadzonych w 2 połowie 2016 roku badaniach w Bielsku-Białej i Gryfinie przyszedł czas na większe wyzwanie - bo takim niewątpliwie była "Analiza ruchu turystycznego w województwie mazowieckim w latach 2013-2015?. To raport z badań strony popytowej i podażowej gospodarki turystycznej na Mazowszu, który powstał w listopadzie i grudniu 2016. Podstawą do stworzenia raportu były trzy rodzaje badań: ilościowe CATI i CAWI, analiza danych wtórnych oraz badanie jakościowe typu FGI.

 

Celem ?Analizy? było uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań badawczych, w tym pytania głównego: Jak kształtował się ruch turystyczny w województwie mazowieckim w latach 2013-2015? W ramach prac zgromadzono i przeanalizowano dane dotyczące między innymi: liczby turystów krajowych i zagranicznych, struktury ruchu turystycznego, zmian w zakresie bazy noclegowej, sezonowości ruchu turystycznego, udziału turystyki weekendowej, wizerunku regionu oraz atrakcji turystycznych, takich jak muzea czy imprezy masowe.

 

Ruch turystyczny w województwie mazowieckim rośnie nieprzerwanie od dekady. W 2015 roku przekroczono kolejną granicę ? 4 milionów obsłużonych turystów (3 mln osiągnięto w 2010). Miesiącami o największych obrotach w branży turystycznej na Mazowszu są maj, czerwiec, wrzesień i październik, a najsłabszymi styczeń i luty. 73% ruchu turystycznego województwa mazowieckiego skumulowane jest w Warszawie. O 11% wrosła liczba uczestników imprez masowych, a o 8% frekwencja w muzeach. Przybyło też 17 placówek muzealnych. Najliczniejszymi turystami zza granicy są obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. Największy wzrost względem 2013 roku zaobserwowano wśród obywateli Ukrainy (+71%) i Białorusi (+72%), a wśród Rosjan znaczący spadek (-31%).

wróć