Polski|English

13.11.2013
Projekt Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki przyjęty przez zarząd województwa

12 listopada Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął projekt opracowanego przez konsultantów landbrand Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku. Zastąpi on kończącą obowiązywanie w 2013 roku Lubuską Strategię Rozwoju Turystyki.

 

Jednocześnie podczas posiedzenia Zarządu ogłoszono rozpoczęcie otwartych konsultacji społecznych projektu PRLT, które potrwają do 18 grudnia. Przypomnijmy, że dokument w trakcie powstawania był szeroko konsultowany z regionalną branżą turystyczną, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i reprezentantami Sejmiku Województwa. Do udziału w spotkaniach, które odbyły się w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim zostało zaproszonych łącznie około 300 podmiotów. Współpraca zespołu landbrand z regionalnymi interesariuszami zaowocowała powstaniem dwuczęściowego dokumentu, w możliwie najlepszy sposób oddającego potencjał Lubuskiego.

 

Pierwsza część Programu jest odzwierciedleniem dogłębnego audytu i zawiera m.in. ocenę stopnia wdrożenia poprzedniej Strategii, wskazanie wiodących form turystyki w regionie oraz analizę SWOT. Druga, programowa cześć dokumentu wskazuje misję, wizję i cele rozwoju turystyki w województwie lubuskim na najbliższe 7 lat. Jednym z głównych zadań postawionych przed jednostkami odpowiedzialnymi za wdrożenie PRLT jest rozwój trzech wizerunkowych produktów turystycznych, które pomogą regionowi wyróżnić się na mapie kraju. Są to: Wino i Kuchnia, Militaria i Fortyfikacje oraz Przygoda na Wodzie.

 

Do pozostałych celów strategicznych wskazanych w dokumencie należą: zbudowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, wzmocnienie platformy kooperacji wokół turystyki w regionie, rozwój turystyki transgranicznej oraz rozwój wiodących form turystyki. Program zawiera również harmonogram wdrożenia oraz plan finansowania, co czyni z niego jasną i kompletną instrukcję rozwoju regionalnej turystyki.

wróć