Polski|English

05.02.2014
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki przyjęty!

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął opracowany przez landbrand Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku.

 

Na posiedzeniu 4 lutego dyrektor zarządzający landbrand, Hubert Gonera przedstawił Pani Marszałek Elżbiecie Polak oraz pozostałym członkom zarządu główne założenia dokumentu, który w ostatnim czasie uległ zmianom po trwających ponad miesiąc konsultacjach społecznych. W ich trakcie od kilkudziesięciu podmiotów napłynęło ponad 100 uwag, które wzbogaciły przyjęty przez Zarząd w listopadzie projekt Programu.

 

Opracowany przez nasz zespół dokument składa się z dwóch części, audytowo-analitycznej oraz programowej. Pierwsza część stanowi obszerną diagnozę stanu rozwoju turystyki w województwie lubuskim, a druga wskazuje kierunki rozwoju gospodarki turystycznej na kolejne 8 lat. Jednym z głównych zadań postawionych przed wdrażającymi dokument, jest wykreowanie 3 wizerunkowych produktów turystycznych, które umożliwią regionowi wyróżnienie się na turystycznej mapie Polski. Są to produkty: Wino i Kuchnia, Militaria i Fortyfikacje oraz Przygoda na wodzie.

 

Do pozostałych celów operacyjnych wskazanych w dokumencie należą: zbudowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, wzmocnienie platformy kooperacji wokół turystyki w regionie, rozwój turystyki transgranicznej oraz rozwój wiodących form turystyki. Program zawiera również harmonogram wdrożenia oraz plan finansowania, co czyni z niego jasną i kompletną instrukcję rozwoju regionalnej turystyki.

wróć