Polski|English

23.07.2013
Powstaje Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do roku 2020 autorstwa firmy landbrand

Podczas spotkania konsultacyjnego w sprawie Programu Rozwoju Turystyki Wicemarszałek Województwa Maciej Szykuła podkreślił wagę jaką region przypisuje turystyce w swoim rozwoju. Wskazał na realną możliwość wpisania działań związanych z turystyką do powstającego Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2014-2020. Konsultanci landbrand Hubert Gonera i Grzegorz Niklas przedstawili wyniki wstępnej analizy rozwoju turystyki w regionie oraz wskazali możliwość rozwoju tej dziedziny gospodarki w najbliższych latach.

Do wzięcia udziału w spotkaniu zaproszono ponad 200 przedstawicieli branży turystycznej i stowarzyszeń i przeszło 90 reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego. Tak szerokie grono otrzyma również sprawozdanie ze spotkania oraz zostanie poproszone o wypełnienie ankiety pomocnej w programowaniu rozwoju turystyki w regionie w perspektywie kolejnych sześciu lat.

Pani Aleksandra Mrozek Kierownik Wydziału Turystyki Regionalnej zapowiedziała, że harmonogram prac nad Programem Rozwoju Turystyki został tak zaplanowany, aby zarząd województwa miał szansę przyjąć nowy dokument przed styczniem 2014, kiedy to kończy się okres obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki w woj. Lubuskim na lata 2006-2013.

Firma landbrand oraz Urząd Marszałkowski woj. lubuskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych prowadzonymi pracami do kontaktu pod adresem mailowym gniklas@landbrand.pl lub m.grygier@lubuskie.eu.

 

 

Poniższe zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego www.lubuskie.pl .

wróć