Polski|English

06.10.2008
Powiat Bielski otrzyma wsparcie w ramach RPO 2007-2013

Projekt realizowany przez landbrand, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego został rekomendowany do wsparcia w ramach Działania 3.4 Promocja Turystyki, RPO Woj. Śląskiego na lata 2007-2013.

landbrand jest autorem koncepcji "Programu rozwoju markowych produktów turystycznych Powiatu Bielskiego" oraz Studium Wykonalności dla projektu. Projekt Powiatu Bielskiego uzyskał 96% punktów.

wróć