Polski|English

20.04.2017
Nowe narzędzie promocji dla Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub.

Konsultanci landbrand poprowadzili warsztaty, których celem było stworzenie narzędzia do promocji produktów turystycznych Północnego Szlaku Rybackiego. Narzędzie zakłada integracje oferty spełniającej kryteria udziału w Szlaku w ramach kart produktowych. Już w tym sezonie powstaną także stojaki z kartami dla turystów. Będą one umieszczone w najważniejszych węzłach ruchu turystycznego w regionie, co pozwoli na lepsze dotarcie z produktami turystycznymi szlaku do turystów.

Warsztaty odbyły się w środę 19 kwietnia 2017 roku w siedzibie Północnokaszubskiej Grupy Rybackiej we Władysławowie. Uczestniczyło w nim kilkunastu przedstawicieli branży turystycznej, skupionych wokół rybołówstwa. Podczas spotkania omówiono możliwość promocji oferty turystycznej obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w oparciu o koncepcję Północnego Szlaku Rybackiego. Celem spotkania przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorstw z branży turystycznej było opracowanie i stworzenie tematycznych produktów turystycznych, składających się na Północny Szlak Rybacki. Współdziałanie tych podmiotów ma sprawić, że rybołówstwo, jak również dziedziny z nim związane, np. szkutnictwo, sieciarstwo czy tradycyjne kulinaria rybne nie zanikną, a nawet staną się istotnym atutem wzmacniającym turystyczną markę regionu.

Spotkanie to miało formę krótkiej prezentacji i warsztatów dla gości. W ramach pierwszej części firma Landbrand przedstawiła słuchaczom główne założenia idei Północnego Szlaku Rybackiego, zaprezentowała przykłady dotychczas realizowanych projektów, a także zobrazowała narzędzie promocyjne ? stojaki z umieszczonymi na nich kartami turystycznymi. W drugiej natomiast uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania sposobu prezentacji własnej oferty turystycznej. Zebranie przebiegło w twórczej atmosferze, co sprawiło że ostateczne pomysły przybrały oryginalną formę i były związane z rybołówstwem ? główną linią narracyjną kart turystycznych.

 

wróć