Polski|English

30.04.2013
Lublin z nową Strategią Rozwoju Turystyki

Z końcem kwietnia nasz zespół zakończył realizację zlecenia dla Urzędu Miasta Lublin, którego przedmiotem było opracowanie "Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025".

 

Jako że do tej pory funkcja turystyczna w stolicy Lubelszczyzny nie była postrzegana jako ważny kierunek rozwoju miasta, nasza praca nie należała do najłatwiejszych. Przez wiele tygodni prowadziliśmy analizę potencjału turystycznego Lublina, która w kolejnym kroku miała nam posłużyć jako baza do wykreowania wiązanki konkurencyjnych rynkowo produktów turystycznych. Od początku ważna była dla nas unikalna tożsamość miasta, silnie związana z inspirującą działalnością kulturalną oraz dziedzictwem historycznym.

 

Podczas opracowywania Strategii staraliśmy się jak najlepiej wsłuchać w głos przedstawicieli lokalnej branży turystycznej. Oprócz licznych wizji lokalnych oraz bezpośrednich rozmów przeprowadziliśmy także szereg spotkań warsztatowych, których celem było konsultowanie naszych pomysłów na bieżąco.

 

Efektem prowadzonych prac jest ambitny dokument, kompleksowo ujmujący liczne aspekty turystyki, przejawiające się w tak dużym mieście jak Lublin. Strategia składa się z trzech części - analitycznej, strategicznej i wdrożeniowej - i wskazuje cele rozwoju turystyki w mieście oraz opisuje narzędzia jakimi je zrealizować. Stanowiący serce dokumentu pakiet proponowanych produktów turystycznych został podzielony na wiodące, uzupełniające oraz regionalne.

 

Dzięki zaangażowaniu szerokiego grona przedstawicieli branży turystycznej w prace nad dokumentem, z optymizmem będziemy obserwować jego wdrożenie w kolejnych latach. Po owocnej współpracy mamy także nadzieję, że wprowadzenie nowych produktów turystycznych Lublina na rynek, będzie miało miejsce przy naszym udziale.

wróć