Polski|English

19.12.2017
Landbrand wspiera Region Nadbużański

W poniedziałek 11 grudnia Hubert Gonera poprowadził bardzo ciekawe spotkanie w Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie. Tematem konferencji było stworzenie konkurencyjnej oferty oferty turystycznej dla Regionu Nadbużańskiego. Hubert podzielił się swoimi przemyśleniami nr. nowych trendów w turystyce, których nie można paminąć. Następnie emocje przybyłych rozgrzali paneliści, a ostanią częścią spotkania był warsztat. Przez cały czas żywo przewijał się wątek stworzenia stałej platformy współpracy i powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT nad Bugie. W panelu dyskusyjnym wzięli udział goście, którzy wskazali ich zdaniem najważniejsze szanse i wyzwania stojące przed rozwojej turystyki nad Bugiem i ewentualnej nowej LOT:

- Małgorzata Masłowska (Dyrektor Biura Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna)

- Paweł Jessa (Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- Piotr Siniakowicz (Burmistrz miasta Siemiatycze)

- Sławomir Wasilczuk (Wójt (Gmina Korczew nad Bugiem)

- Daniel Parol (Kraina Bugu)

- Rafał Siwek (Dyrektor Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie)

- Justyna Paluch (Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka)

Podczas ostatniej części zebrani goście zastanawiali się, jakie elementy mogą tworzyć ciekawą markę, która będzie przynosiła ekonomiczne korzyści i pozwoli na rozwój podmiotów zaangażowanych w obsługę ruchu turystycznego. Co ciekawe uczestnicy byli bardzo zgodni zarówno co do elementów, które mogą tworzyć markę obszaru nadbużańsiego: Rzeki Bug, wielokulturowości oraz kuchni i gościnności. Te trzy tematy wspaniale można rozwinąć w ramach ofert turystycznych.

Przerwy między poszczególnymi częściami warsztatu były czasem na skosztowanie lokalnych produktów przygotowanych przez: Scheda Podlaska, gminę Sarnaki, Dwór Zaścianek, Restauracja Pensjonat ** Cezar, Folwark Księżnej Anny, Oberża w Borsukach, Panią Annę Szpurę z gminy Stara Kornica, Dary Natury, Solana - najlepsza kiszka ziemniaczana i pierogi domowej roboty, Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka, Panią Ewę Wołosewicz, Panią Monikę Borysiak, Piekarnię w Korczewie, Restauracja Zamkowa, Junakor Sp z o o, Dażynka - Nadbużańskie Smaki.

Trzyamy kciuki za drużynę z nad Bgu :) Obiecujemy dalsze wsparcie!

wróć