Polski|English

08.10.2009
landbrand na IX Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Gdyni

W piątek, 09 września 2009r. poczas IX Miedzynarodwego Forum Gospodarczym w Gdyni, landbrand zaprezentuje innowacyjne podejście do oznakowania  miast.

W prezentacji zostaną omówione zarówno historyczne funkcje jakie musiało spełniać oznakowanie miejskie, jak i najnowsze trendy w tej dziedzinie. Na przykładzie realizacji landbrand w Białymstoku przedstawione zostanie kompleksowe podejście do informowania mieszkańców i turystów o atrakcjach turystycznych w mieście.

Omówione zostaną także case study z Londynu, Dubrownika, Splitu, Warszawy, Łodzi i Wrocławia, pod kątem dobrych praktyk i pomyłek, których lepiej unikać w drodze do tworzenia przyjaznych dla turystów i mieszkańców miast systemów informacyjnych.

Więcej informacji oraz program Forum znajduje się na www.forum.gdynia.pl

wróć