Polski|English

03.06.2009
Kaszuby czterech kultur po pozytywnej ocenie wykonalności i ocenie strategicznej

Zakończyły się dwa ostatnie poziomy oceny wniosków złożonych w ramach działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt przygotowywny przez landbrand  - "Rozwój i promocja markowych produktów turystycznych "Kaszuby czterech kultur" na obszarze Powiatu Bytowskiego" pozytywnie przeszedł przez wszystkie etapy oceny wniosków.

wróć