Polski|English

07.02.2014
Dyrektor landbrand na Forum Turystyki Warmii i Mazur

Dyrektor zarządzający landbrand, Hubert Gonera wziął udział w Forum Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się 7 lutego.

 

Na spotkaniu przedstawiciele regionalnej branży turystycznej dyskutowali m.in. o możliwościach sieciowania współpracy oraz perspektywach pozyskiwania środków unijnych na rozwój turystyki w nowym okresie finansowania. Dyrektor landbrand w swoim wystąpieniu przedstawił założenia prowadzonej przez nasz zespół Ewaluacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W ramach tego projektu konsultanci landbrand przeprowadzają m.in. analizę danych wtórnych na temat zmian w rozwoju regionalnej turystyki. Wykonane zostanie także badanie pierwotne metodą CATI i CAWI. Przepytamy kilkuset przedstawicieli branży turystycznej oraz gmin i powiatów, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o trafność i aktualność zapisów dokumentu oraz określić jego zbieżność z przyjętą w zeszłym roku Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

wróć